İcazə

Bir icazə haqqındakı xəyal, istədiyinizi edə bilməyəcəyinizə dair inanclarınızı simvollaşdırır. Kimsə onu imzalamalı olsa, bu, başqasının səni istədiyini etməyinizə qadağa qoyacaq gücdə olduğunu hiss etdiyiniz deməkdir. Dindar insanlar Allahın istədikləri ilə razılaşmayacağı hissini əks etdirmək üçün bir icazə xəyal edə bilərlər. Alternativ olaraq, təsdiqləmə, özünüzə bir şey etməyə icazə verdiyinizə əmin olmadığınızı ifadə edə bilər. Səlahiyyət bir əlaqənin davam etməsindən əvvəl kimsəni gözlədiyiniz bir bədən dili nümayəndəsi və ya sosial bir göstərici də ola bilər.