Bum

Bir dilənçi olduğunuzu xəyal etdiyiniz yuxu özünə inamsızlığı və uğursuzluqdan qorxduğunuzu bildirir. Bəlkə də artıq həyatınızı idarə edə bilmirsən. Dilənçini gördüyünüz yuxu, daha çox işləməyin və daha təşəbbüskar olmağın lazım olduğunu göstərir.