Vulturlar

Vurğunu xəyal etmək, digər qüsurlardan və ya səhvlərdən faydalanmağı simvollaşdırır.