Qol

Qoltu xəyal, ictimai təsdiq və qəbul ilə əlaqəli düşüncələri və hissləri simvollaşdırır.