Qəbul

Qəbul etməyi xəyal etdiyiniz zaman özünüzə nə qədər hörmət etdiyinizi və başqalarından nə gözlədiyinizi simvollaşdırır. Bu bir işarədir, qəbul olunmaq istədiyiniz, öz şəxsiyyətinizi ifadə edə biləcəyiniz bir mühitə və atmosferə girmək istəyərsiniz. Xəyal, əvvəllər itirdiklərinizə qayıdacağınız şeylər deməkdir.