Qəbul

Qəbul etməyi xəyal etmək özünə hörmət və ya başqalarının gözləntilərini ölçmək problemlərini simvollaşdırır. Təsdiq üçün ehtiyac hiss edə bilərsiniz. Özünüzü bir şəkildə sübut etmək ehtiyacının nümayəndəsi də ola bilər. Bir hissəsi olmaq istədiyiniz daha yüksək standartlara sahib bir vəziyyət və ya insanlar ola bilər.