Bandana

Bir bandana ilə xəyal, qəsdən pis davranan bir ruh halını və ya münasibəti simvollaşdırır. Kəskin olmaq və ya qaydaları qəsdən pozmaq. Misal: Bir kişi bir başlıq taxan bir qadını görməyi xəyal etdi. Həyatı oyandırarkən birinə söylədi ki, onlarla vidalaşmağı çox nifrət etdi.