Bandeirantes

Bir skaut qız haqqında xəyal daimi məsuliyyət hissini simvollaşdırır. Məsul davranış ehtiyacı ilə əlaqədar olduqda həssaslıq, rəğbət, məsumluq və ya tabeçilik.