Basketbol

Basketbol xəyalları məqsədə çatmaq və ya vəziyyətə nəzarət etmək üçün enerjidən istifadə mübarizəsini simvollaşdırır. Basketbol oyunu nüfuzlu seçimlərə zidd olan şəxsiyyətinizin və ya həyatınızın fərqli cəhətlərini əks etdirir. Şəxsiyyətinizin və ya həyatınızın ən təsirli olduğunu sübut etməyə çalışan fərqli cəhətlər üçün bir məcaz. Basketbol gücə və ya nailiyyətə yönəlmiş fikirləri simvollaşdırır. Həyatda istədiyinizi və ya müəyyən bir nəticəni əldə etmək üçün gücdən istifadə edin. Bunu etmək üçün bacarıq, status və ya mənbələrdən istifadə etdiyiniz bir şey. Şəbəkə, əldə etmək istədiyiniz həyat məqsədiniz, arzu və ya məqsədinizdir. Təkcə halqa atəşi haqqında xəyal güc, mənbələrdən istifadə etmək və ya öz məqsədinə çatmaq cəhdlərinizi simvollaşdırır. Özünüz üçün bir şey edin. Fotoşəkilləri itirmək və ya bir oyunu itirmək, məqsəd və ya məqsədə çatmaq mümkün olmadığını simvollaşdırır. Lazım olan gücə, vəziyyətə və ya mənbələrə sahib ola bilməzsiniz.