Qəza

Bir qəza içində olmaq xəyal, oyanan hökm səhvlərimi və ya etdiyim səhvləri simvollaşdırır. Ehtiyatsızlıq barədə hisslər, siz artıq hərəkətlər barədə düşünmüsünüz və ya etməmisiniz. Bir xəyaldakı qəzalar, digər insanlarla fikir və ya planların toqquşmasının nümayəndəsi ola bilər. Misal: Bir gənc avtomobil qəzasına düşməyi xəyal edir. Real həyatda, sevgilisi ilə yatdığı üçün bir dostu ilə vuruşdu.